Tiểu học Phù Hóa rộn ràng ngày 8-3

Tháng Ba 13, 2017 8:46 sáng

Nhằm ôn lại ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khơi dậy lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao nhận thức về lịch sử đấu tranh Phụ nữ Quốc tế cùng với những thành tích của Phụ nữ Việt Nam trong đấu tranh giành chính quyền, tham gia xây dựng đất nước. Biểu dương, tôn vinh nữ tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”; tập trung chăm lo cho nữ CC,VC và LĐ có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm góp phần thúc đẩy các phong trào về giới, tạo không khí vui tươi, giao lưu gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác và tổ chức tốt cuộc sống gia đình….ngày 8-3 năm 2017, nhà trường và công đoàn TH Phù Hóa đã một số hoạt động mang tính thiết thực, trong đó có nội dung thi nấu ăn giỏi cho 03 tổ chuyên môn của nhà trường.

17203165_1816832268568340_3288721016102246149_nấu 17201346_1816831858568381_6120058604432873950_nấu 17201092_1816780055240228_2998400236346684118_nấu 17098354_1816783381906562_9122814510098051875_nấu 17191483_1816832055235028_607225221127820813_nấu 17191235_1816831861901714_4697792563727878756_nấu ăn 17190438_1816831841901716_9088321077038473780_nnấu ăn 17098661_1816831965235037_2872509297306425136_nấu 17201346_1816831858568381_6120058604432873950_nấu ấu nấu nấu ăn

X