Liên hệ

Trường Tiểu học Phù Hóa

Địa chỉ: xã Phù Hóa – huyện Quảng Trạch – Tỉnh Quảng Bình

Người phát ngôn: Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng– Chức vụ:  Hiệu Trưởng
Điện thoại:0918674161 – Email: thphuhoa_qt@quangbinh.edu.vn