Công đoàn

vvv

Trái tim sau mùa lũ

Đây là bài thơ rất xúc động của một thầy giáo. Là một nhà thơ “không chuyên” nhưng những vần thơ của thầy luôn đi sâu vào lòng người đọc. Xin được mạn phép…